Táto stránka používa na zlepšenie používania cookies. Pokračovaním súhlasíte s podmienkami používania.

SÚHLAS

Akcia sa nepodarila

ZAVRIEŤ

Boli ste úspešne prihlásený

ZAVRIEŤ

PRACOVNÁ PORADŇA

Karanténa a nárok na poberanie podpory

Karanténa a povinnosť po návrate z Rakúska na Slovensko. Nárok na poberanie podpory v nezamestnaosťi

Rakúsko otvorí o polnoci zo soboty na nedeľu svoje hranice so Slovenskom. Kontroly na hraniciach budú ďalej už len náhodné, pričom k ich úplnému otvoreniu by mohlo dôjsť už 15. júna. 

1. Výnimky majú ľudia ktorí dochaduajú za prácou do Rakúska vo vzdialenosti 30 km od SR hraníc nemajú povinnosť14 dňovej domácej karantény. Opatrenie sa rovnako nevzťahuje na tzv. pendlerov - dopravu za prácou (na základe potvrdenia od zamestnávateľa, resp. pracovnej zmluvy), prepravu tovaru; osoby, ktoré podliehajú povinnému zdravotnému poisteniu v Rakúsku a využitie lekárskych služieb je potvrdené lekárom na osobitnom formulári; ako aj tranzit cez územie Rakúska.

2. Občania SR, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah v oblasti zdravotníctva alebo ošetrovateľstva nemajú povinnosť 14 dňovej karantény.

3. Ak pracujete v Rakúsku vo vzdialenosti viac ako 30km pri návrate do SR však máte povinnosť využiť ekarantenu. Viac info: https://korona.gov.sk/ekarantena/

4. Nové nariadenia od 1.5.2020. Povinnosť izolácie sa nebude vzťahovať na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce, napríklad pri samostatne zárobkovo činných osobách (SZČO) ako zdravotnícky pracovník alebo opatrovateľ, vo vzdialenosti viac ako 30 kilometrov po pozemnej komunikácii od hraničného v spolkových krajinách Viedeň, Dolné Rakúsko alebo Burgenland v Rakúskej republike a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce. Táto osoba bude povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

 

Nárok na poberanie podporyv nezamestnaosťi

 

V prípade, že ste občanom SR, ktorý nemá trvalý alebo prechodný pobyt v Rakúsku, po skončení pracovného pomeru v Rakúsku sa môžete prihlásiť na príslušnom úrade práce na Slovensku. O dávku v nezamestnanosti môžete požiadať prostredníctvom formuláru U1

Musíte mať odpracované dva roky (730 dní) aby vznikol nárok na podporu. Môže to byť aj u viacerých zamestnávateľov, ale musia to byť dva roky.

Max denny vymeriavaci zaklad je 66,6083€. Podpora v nezamestnanosti je 50% z toho na kalendarny den. Teda ak ma mesiac 30 dni tak dostanete 999,20 a ak 31 dni tak 1032,50€

Čo ktomu treba?

Na úrade práce vyžaduju formulár U1 a na socilanom formulár E301

Postup: Poslať žiadať online www.ams.at v kontaktnom emaili priložiť aj posledný Arbeitsbedingung. Teda Online podáte žiadosť na AMS a behom 2-3 týždňov Vám pošlu domov spracované formuláre. Vyžiadať E301 od AMS Keď pošlete formulár U1.

Po karanténr Informujte AMS o ukončení karantény prostredníctvom e-AMS účtu, e-mailom alebo telefonicky.