Táto stránka používa na zlepšenie používania cookies. Pokračovaním súhlasíte s podmienkami používania.

SÚHLAS

Akcia sa nepodarila

ZAVRIEŤ

Boli ste úspešne prihlásený

ZAVRIEŤ

PRACOVNÁ PORADŇA

Dôchodok v Rakúsku

Zistite všetko potrebné o dôchodkov v Rakúsku. Zistite aké su druhy dôchodku, výšky dôchodkov. Nájdete tu aj odpovede na najčastejšie otázky o dôchodkoch v Rakúsku.

Otázky a odpovede:

Po akom dlhom čase odpracovanom v Rakúsku budem mať nárok na dôchodok z Rakúska?

Ak ste si platili dôchodkové poistenie v Rakúsku viac ako jeden rok, vznikne Vám nárok na alikvótnu čiastku rakúskeho dôchodku. Ak máte v At platené dôchodkové poistenie menej ako 1rok, zaplatené mesiace sa Vám nestratia, ale prirátajú sa k zaplateným slovenským mesiacom.

Kde mám podať žiadosťo dôchodok, ak žijem na Slovensku a v Rakúsku mám aktívnu živnosť ako opatrovateľka posledných 5 rokov, na Slovensku mám predtým odpracovaných 25r?

Žiadosť o dôchodok podávate na Slovensku.

Ako zdokladujem dobuživnosti (alebo zamestnania) v Rakúsku pre výpočet dôchodku?

Dobu dôchodkového poistenia nemusíte slovenskej sociálnej poisťovni zdokladovať. Sociálna poisťovňa si vyžiada príslušné potvrdenia z Rakúska. Odporúčame však archivovať si pracovné zmluvy, prípadne iné potvrdenia, ktoré preukazujú dobu pacovnej činnosti alebo živnosti v Rakúsku. Dôležité sú hlavne čísla poistenia atď.

Druhy dôchodku

- starobný

- predčasný

- invalidný

- vdovský

- vdovecký

- sirotský

- a iné

Výška starobného dôchodku závisí od rôznych okolností, napr. od počtu odpracovaných rokov a vymeriavacieho základu, z ktorého sa platilo dôchodkové poistenie.

Starobný dôchodok sa vypláca 14× ročne.

Okrem starobného dôchodku existujú v Rakúsku aj ďalšie druhy dôchodkov a dávok.

Príplatok za odkázanosť na opatrovanie

Stupeň 1:              157,30€

Stupeň 2:              290,00€

Stupeň 3:              451,80€

Stupeň 4:              677,60€

Stupeň 5:              920,30€

Stupeň 6:              1.285,20€

Stupeň 7:              1.688,90€

Z príplatku za opatrovanie sa neplatí daň ani zdravotné poistenie.

Príplatok za opatrovateľský personál

550€/mesiac pri 2 opatrovateľkách opatrujúcich v rámci živnosti

1.100€/mesiac pri 2 opatrovateľkách opatrujúcich ako zamestnankyne

Vyrovnávací doplatok

Pokiaľ výška dôchodku je nižšia ako suma životného minima, je možné požiadať o doplatok k dôchodku.

Garantované minimum pre rok 2017:

Samostatne žijúci dôchodca:     889,84€

Dvojica – manželia, partneri:     1.334,17€

Na každú ďalšiu osobu sa zvyšuje životné minimum o:

Dieťa s príjmom do 324,69€:      136,21€

Sirota do 24.roku:             324,69€

Úplná sirota do 24.roku:                487,53€

Sirota po 24.roku:             576,98€

Úplná sirota po 24.roku:                889,84€

Dôchodcovia s odpracovanými min.30rokmi majú nárok na minimálnu penziu vo výške 1.000€

Do odpracovaných rokov sa za určitých okolností môžu započítať aj roky odpracované v iných štátoch EÚ.

Podmienkou k nároku na dorovnanie je nie len trvalý pobyt v Rakúsku, ale aj zdržiavanie sa v Rakúsku. Pri pobyte mimo Rakúska viac ako 8týždňov v roku, odpadá nárok na dorovnávaciu dávku. Po návrate do Rakúska je možné o ňu opäť požiadať. Nárok na dôchodok nezaniká pobytom mimo Rakúska.

Vyrovnávacia dávka do výšky životného minima sa vypláca 14× ročne.

Tu nájdete overené pracovné ponuky práce v Rakúsku