Táto stránka používa na zlepšenie používania cookies. Pokračovaním súhlasíte s podmienkami používania.

SÚHLAS

Akcia sa nepodarila

ZAVRIEŤ

Boli ste úspešne prihlásený

ZAVRIEŤ

PRACOVNÁ PORADŇA

Vrátenie daní z Rakúska

Všetko čo potrebujete vedieť o vrátení daní z Rakúska.

Kedy mám nárok na vrátenie zaplatenej dane zo zahraničia?

Ak ste v zahraničí poberali zdaniteľné príjmy a platili ste daň z príjmu, je možné, že Vám vznikol nárok na vrátene zaplatenej dane, alebo jej časti. V daňovom priznaní máte možnosť požiadať o daňový preplatok, alebo rôzne bonusy vyplácané ako negatívna daň. Ak ste pracovali len časť roka a nedosiahli ste hranicu zdaniteľného príjmu, je možné požiadať o celú sumu zaplatenej dane. Okrem daňového preplatku vzniká v niektorých prípadoch nárok na tzv. negatívnu daň, čo znamená, že táto položka Vám bude vyplatená aj v tom prípade, ak ste nemali žiadnu daňovú povinnosť. Môžete teda dostať viac, ako ste zaplatili. O vrátenie dane je možné požiadať na základe daňového priznania.

Dokedy treba podať daňové priznanie z príjmov zo zahraničia na Slovensku?

Ak ste v r.2017 poberali zdaniteľné príjmy zo zahraničia, daňové priznanie na Slovensku je možné podať do konca septembra 2018, predĺženie lehoty však musíte oznámiť správcovi dane. Riadna lehota na podanie DP na Slovensku je 03.04.2018. Do tejto lehoty je potrebné podať daňové priznanie, alebo oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.

Mám povinnosť podať daňové priznanie na Slovensku, ak som mal v minulom roku príjmy len zo zahraničia?

Rezident SR (občan, ktorý má na území SR trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku) je povinný vysporiadať si v SR svoj celosvetový príjem, tzn. príjem plynúci zo zdrojov na území SR ako aj príjem zo zdrojov v zahraničí. Daňové priznanie je povinný podať v prípade, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie roku 2016 presiahli sumu vo výške 1901,67 eura, resp. ak vykázal daňovú stratu. Povinnosť podať daňové priznanie má aj vtedy, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti presahujúce 1901,67 eura, ak plynú zo zdrojov v zahraničí.

Odporúčame však podať DP na Slovensku aj v tom prípade, ak Vám nevznikla povinnosť podať DP. Pri uplatňovaní vrátenia dane zo zahraničia, ale aj pri uplatňovaní iných nárokov, napr. rodinných prídavkov, budete potrebovať potvrdenie o príjmoch zo slovenského DÚ a DÚ Vám toto potvrdenie môže vydať len na základe podaného DP.

Mal som povinnosť podať daňové priznanie na Slovensku, ale nepodal som ho v stanovenej lehote, teraz potrebujem pre zahraničný daňový úrad potvrdenie od slovenského daňového úradu.

Daňové priznanie môžete podať aj neskôr. Daňový úrad Vám v tom prípade vyrubí pokutu (zo skúseností našich klientov-minimálnu). Potrebné potvrdenia Vám DÚ vystaví po podaní DP.

Dokedy treba požiadať o vrátenie dane z Rakúska?

O vrátenie daní z Rakúska je možné požiadať až 5 rokov spätne.

 

Pozrite si najnovšie ponuky práce v Rakúsku.