Táto stránka používa na zlepšenie používania cookies. Pokračovaním súhlasíte s podmienkami používania.

SÚHLAS

Akcia sa nepodarila

ZAVRIEŤ

Boli ste úspešne prihlásený

ZAVRIEŤ

PRACOVNÁ PORADŇA

Pracovná zmluva pri práci v Rakúsku

Pri nástupe do zamestnania sa rovnako ako na Slovensku uzatvára pracovná zmluva. Zvláštnosťou ale je, že v Rakúsku nemusí mať iba písomnú formu, ale môže byť uzatvorená aj ústne. V takom prípade ale musí vystaviť zamestnávateľ zamestnancovi pracovnú kartu.

Čo možno očakávať?

Najviac pracovných príležitostí je už tradične v odvetviach ako sú informačné technológie, zdravotníctvo (lekári a opatrovateľské služby), gastronómia (kuchári, barmani, čašníci) ale aj pri sezónnych prácach v poľnohospodárstve a cestovnom ruchu.

Ľudí hľadajúcich si prácu u našich susedov láka najmä lepšie finančné ohodnotenie. Podľa platnej rakúskej legislatívy je zaručené rovnaké odmeňovanie všetkých zamestnancov bez ohľadu na krajinu pôvodu. Preto nie je možné zamestnávať občanov z iných členských krajín EÚ za menej výhodných podmienok. Tým si Rakúsko chráni zamestnanosť a životnú úroveň aj svojich občanov.

Niektorí sprostredkovatelia ponúkajú prácu pri ktorej nie je nutná znalosť nemčiny. Ide zväčša o nekvalifikované a pomocné práce pri ktorých nepotrebujete žiadne predchádzajúce skúsenosti alebo odborné vzdelanie. Je však dôležité ovládať aspoň základy aby ste neboli odkázaní na cudziu pomoc. Ak si však hľadáte lepšie platenú kvalifikovanú prácu, ovládanie nemčiny aspoň na strednej úrovni bude zrejme nevyhnutné.

Maximálna výška ktorú od vás agentúra za sprostredkovanie zamestnania môže požadovať je stanovená zákonom. Ide o jednorazovú platbu vo výške 20% z mesačnej mzdy ak je sprostredkovaná práca na dobu do 6 mesiacov a 30% mzdy ak je práca dlhšia ako 6 mesiacov. Výška úhrady pre sprostredkovateľa od zamestnávateľa však nie je zákonom limitovaná. Pracovné agentúry ponúkajú okrem sprostredkovania zamestnania aj rôzne doplnkové služby, väčšinou za príplatok, ako napríklad pomoc pri jednaní s úradmi alebo asistenciu pri otvorení účtu v banke. Premyslite si či sa vám takto zaplatená pomoc oplatí.

Agentúre neplaťte vopred. Agentúra inkasuje províziu až z vašej prvej výplaty.

Podľa platných právnych predpisov si prácu týmto spôsobom si môžete hľadať iba ak nie ste evidovaný ako nezamestnaný na úrade práce.

Agentúra má povinnosť uzatvoriť s uchádzačom písomnú dohodu ktorá obsahuje:

  1. názov, adresu, identifikačné číslo a druh ekonomickej činnosti zahraničného zamestnávateľa
  2. dĺžku trvania zamestnania
  3. druh práce, mzdu a ďalšie pracovné podmienky
  4. spôsob a podmienky zdravotného a sociálneho poistenia
  5. rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody
  6. výšku úhrady za sprostredkovanie zamestnania za úhradu

Nezabudnite si vypýtať telefonický kontakt na agentúru ktorý môžete v prípade problémov využiť a tento bod zahrnúť do zmluvy. V prípade úspešného sprostredkovania by ste mali obdržať dve zmluvy. Dohodu o sprostredkovaní zamestnania a pracovnú zmluvu s novým zamestnávateľom. V zmluve by mali byť uvedené prípadne aj ďalšie podmienky ako spôsob zabezpečenia dopravy, stravné, dovolenka, cestovné náhrady, prípadné ubytovanie a dalšie.

Ako postupovať pri hľadaní práce v Rakúsku?

Od 1. mája 2011 sa rakúsky trh práce otvoril aj pre našich občanov. K tomuto dátumu boli zrušené všetky obmedzenia. Máme právo pracovať tu či už v zamestnaneckom pomere alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO). Pri niektorých špecifických profesiách ako sú zdravotnícke a technické profesie je však stále potrebné preukázať odborné vzdelanie a prax.