Táto stránka používa na zlepšenie používania cookies. Pokračovaním súhlasíte s podmienkami používania.

SÚHLAS

Akcia sa nepodarila

ZAVRIEŤ

Boli ste úspešne prihlásený

ZAVRIEŤ

PRACOVNÁ PORADŇA

Slovná zásoba v Rakúsku - najčastejšie frázy

Základné frázy, s ktorými sa môžete stretnúť pri práci v Rakúsku. Pripravte sa pred tým ako si vyberiete tu správnu ponuku práce.

die Konkurrenzklausel - konkurenčná doložka  /  das Dauerschuldverhältnis - dlhodobý záväzkový vzťah

die Arbeitspflicht - pracovná povinnosť  /  die Arbeitsmittel - pracovné prostriedky

die Arbeitgeber - zamestnávateľ  /  der Arbeitnehmer - zamestnanec

die Eingliederung - začlenenie, zaradenie  /  das Einstellungsgespräch - prijímací pohovor

das Arbeitsverhältnis - pracovný pomer, pracovný vzťah  /  die Beweissicherung - zabezpečenie dôkazov

die Fristsetzung - stanovenie lehoty  /  das Sozialgericht - sociálny súd

das Arbeitsgericht - pracovný súd  /  die Abweichung - odchýlka, odchýlenie (od niečoho)

das Entgelt - mzda, odmena  /  die Richtigstellung - úprava, napravenie omylu

ein eingeschriebener Brief - doporučený list  /  die Lohnerhöhung - zvýšenie mzdy

das Urlaubsgeld - peniaze na dovolenku  /  das Weinachtsgeld - trinásty plat (vianočné prémie)

die Gewerkschaft - odborová organizácia (odbor)  /  der Zahlungstermin - termín platby

das Gewerkschaftsmitglied - člen odborovej organizácie  /  die Wettbewerbsbedingungen - súťažné podmienky

das Arbeitsverfassungsgesetz - pracovný ústavný zákon  /  der Kollektivvertrag - kolektívna zmluva

der Vertragspartner - zmluvný partner  /  das Handelsunternehmen - obchodný podnik

die Staffelung - odstupňovanie, stupňovanie  /  die Sonderzahlung - zvláštna platba, príplatok (za prácu)

der Einzelarbeitsvertrag - individuálna pracovná zmluva  /  das Urlaubsentgelt - náhrada mzdy za dovolenku

der Kündigungstermin - výpovedná lehota  /  der Werkvertrag - zmluva o dielo

der Dienstvertrag - služobná zmluva  /  der Werkunternehmer - zhotoviteľ

der Werkbesteller - objednávateľ diela  /  die Erfolgsgarantie - záruka úspechu

formfrei - bez predpísanej formy  /  die Ruhepause - prestávka, oddych

die Nachtzuschläge - nočné príplatky  /  die Erschwerniszulage - príplatok za sťažené prostredie

die Lohnverrechnung - mzdové účtovníctvo  /  der Betriebsvereinbarung - celozávodná zmluva, podniková dohoda

der Betriebsrat - podniková rada  /  das Arbeitsinspektorat - inšpektorát práce

die Betriebsabteilung - prevádzka (oddelenie), závod  /  der Wochentag - všedný deň (pondelok - nedeľa)

der Werktag - pracovný deň  /  die Zusammenrechnung - spočítanie

der Urlaubsanspruch - nárok na dovolenku  /  die Arbeitnehmerinteresse - záujmy zamestnancov

das Karenzurlaub - materská dovolenka

Pozrite si rôzne pracovné ponuky v Rakúsku